Co udělat se rtutí z rozbitého teploměru?

Co způsobí rtuť s lidským organismem a co dělat s rozbitým… | iReceptář.cz

 

 

Rtuť je kumulativní jed, který se z těla vylučuje velmi pomalu. Pokud bychom každý den vdechovali malé množství rtuťovitých par, začne se rtuť v našem těle hromadit a po několika týdnech či měsících se projeví otrava s následným s poškozením nervového systému, dásní, ledvin…

Otravu rtutí známe spíše z pracovišť se zahřátou rtutí. Nejčastější nehodou u dětí je požití rtuti z rozbitého teploměru či vzácné spolknutí amalgámové zubní výplně. Tyto formy rtuti však nejsou ve vodě rozpustné, tudíž se nevstřebávají ze zažívacího traktu, a proto nejsou nebezpečné. 

V České republice funguje při klinice pracovního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice Toxikologické informační středisko (TIS), které provozuje nepřetržitou telefonní linku, na kterou se v případě potřeby můžete obrátit. Na číslech +420 224 91 92 93 nebo +420 224 91 54 02 Vám poradí, jak postupovat v případě akutní otravy (houby, léky, čisticí prostředky,…). Ročně TIS zodpoví okolo 17 000 telefonických dotazů, z toho se cca 200 hovorů týká rtuti, kdy v 85 % se jedná o rozbitý rtuťový teploměr. Tento typ teploměrů se již neprodává, ale řada domácností je vzhledem k přesnému měření stále používá.

 

Jak správně postupovat při rozbití rtuťového teploměru

 • Než začnete s úklidem, nasaďte si gumové rukavice. Místnost, kde došlo k rozlití rtuti, důkladně větrejte. Na kontaminované místo nepouštějte děti či domácí zvířata.
 • Kontaminované místo NIKDY nevysávejte vysavačem (při dalším vysávání by se z kontaminovaného sáčku rtuť odpařovala do vzduchu). Pokud jste to již provedli, vysypte obsah vysavače do dvojitého plastového pytle a proveďte likvidaci jako u nebezpečného odpadu.
 • K úklidu nepoužívejte mop ani smeták (jejich kontaminované části také bezpečně zlikvidujte)
 • Kuličky rtuti rozsypané na tvrdém povrchu lze sesbírat pomocí lepicí pásky, smést pomocí tvrdého papíru do uzavíratelné nádoby či nasát do plastové stříkačky (vše následně uložte do dvojitého plastového obalu)
 • Pečlivě zkontrolujte kontaminované místo za použití baterky
 • Pokud se nepodaří viditelnou rtuť sesbírat, je nutné kontaminovaný koberec zlikvidovat jako nebezpečný odpad
 • K úklidu nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chlór
 • Rtuť, která se vylila do dřezu, je třeba odstranit po demontáži odpadního potrubí v U-kolínku a následně zlikvidovat jako nebezpečný odpad
 • Gumové rukavice zlikvidujte s běžným domovním odpadem
 • Následně místnost důkladně vyvětrejte (alespoň po dobu 24 h)
 • Pokud si nejste jisti, jak naložit s kontaminovaným odpadem, či se jedná o větší množství rtuti, informujte se o správném postupu na příslušné hygienické stanici

 

Efektivně uklizená a správně zlikvidována rtuť nepředstavuje pro člověka zdravotní riziko. V případě, že byste Vy nebo někdo jiný byli vystaveni působení rtuti a následně měli zdravotní obtíže, kontaktujte svého praktického lékaře.

 

Zdroje:

Pelcová, Daniela. Kdy a proč se bát rtuti z rozbitého teploměru? [online]. Praha: Toxikologické informační středisko. [Cit. 2019-4-2]. Dostupné z: http://www.tis-cz.cz/index.php/informace-pro-verejnost/rtut-z-teplomeru

Jak postupovat při úklidu rtuti z rozbitého teploměru [online]. Praha: Toxikologické informační středisko. [Cit. 2019-4-2]. Dostupné z: http://www.tis-cz.cz/index.php/informace-pro-verejnost/rtut-z-teplomeru-...

 

 

 

Úterý, 2. Duben 2019