Značka kvality "Hřiště-sportoviště-tělocvična-OVĚŘENÝ PROVOZ"

dTest: Nezávislé testy, víc než jen recenze

 

Stále zůstává mnoho nebezpečných veřejných hřišť, i když v posledních letech došlo ke značnému zlepšení. Z tohoto důvodu vznikla značka kvality pod názvem "Hřiště-sportoviště-tělocvična-OVĚŘENÝ PROVOZ." Značka byla zavedena s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a byla přijata do prestižního programu Česká kvalita. Držitel značky prokazuje, že provozuje hřiště či sportoviště v náležité kvalitě, kdy tato kritéria posuzuje třetí osoba (nezávislá na výrobci a provozovateli).

 

Provozovatele, kteří získali licenci na držení a používání značky  předmětných hřišť a sportovišť, naleznete na adrese: http://www.overenehriste.cz/overena-hriste/seznam-overenych-hrist.php

 

Podrobnější informace naleznete v níže uvedené příručce.

Pondělí, 5. Březen 2018