Centrum úrazové prevence 2. LF UK a FN Motol má nového maskota

Chtěli jsme, aby Centrum úrazové prevence 2. LF UK a FN Motol mělo svého maskota, jehož finální podoba vznikla z pera Anny Frajtové. Proč opičák? Je neposedný, má rád pohyb a nezkazí žádnou legraci. Nový maskot bude součástí vzdělávacích materiálů pro děti. Maskot zatím nemá jméno a my doufáme, že nám s jeho výběrem pomůžou děti i široká veřejnost.

 

 

A jak maskot vznikal?