Bezpečný návrat do školních lavic

 

 

Tisková zpráva
Praha, 29. 8. 2016


Bezpečný návrat do školních lavic 

 

Prázdniny pomalu končí a všichni si chceme plnými doušky vychutnat posledních pár letních dnů. Nesmíme však zapomínat, že k úrazu dochází v několika málo vteřinách, ale případné následky mohou změnit poklidný život celé rodiny na několik dlouhých měsíců. Za posledních sedm dní, zemřelo na českých silnicích celkem 22 lidí. Jedná se o nejtragičtější týdenní bilanci letošního roku. Snažme se, aby se tyto neblahé statistiky staly minulostí. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát neustále, obzvláště však se začátkem nového školního roku.

S tímto obdobím je totiž každoročně spojován zvýšený počet úrazů. Za nejrizikovější věkovou 
skupinu jsou považovány děti ve věku 12 let. Tento smutný fakt dokládají i statistiky dopravních 
úrazů u dětí za poslední tři roky:

V souvislosti se zajištěním maximální bezpečnosti okolí škol a školek každoročně posilují svoji činnost i policejní složky, které dohlíží na dodržování maximální povolené rychlosti a bezpečné přechody pro chodce. Pojďme pro šťastný návrat dětí do školy udělat maximum i my.   Abychom předešli možným úrazům, připomeňme několik bezpečnostních zásad, které bychom dětem měli vštípit:  

  1. Vždy se zastavíme na chodníku před přechodem pro chodce. 
  2. Rozhlédneme se a zhodnotíme provoz vozidel na silnici. 
  3. Pokud přechod není vybaven semaforem, dejme řidičům najevo, že chceme přecházet na druhou stranu. 
  4. Nemůžeme se spoléhat, že řidič zastaví, a proto s ním navážeme oční kontakt, abychom se ujistili, že nás skutečně vidí. 
  5. Přecházíme bez zbytečného zdržování. 
  6. Pokud přecházíme přechod na víceproudou silnici a řidič v prvním pruhu zastaví a my přecházíme, musíme se ujistit, zda nás také vidí přijíždějící řidič v druhém pruhu. 
  7. I řidiči musí věnovat zvýšenou pozornost dění na silnici, protože děti budou po prázdninách nesoustředěné a nepředvídavé k dopravním situacím.  

Důležitým bodem bezpečnosti je používání reflexních prvků. Pokud má chodec na sobě reflexní materiál, je pro řidiče viditelný až na 200 metrů. V případě tmavého oblečení je viditelný pouze na 18 metrů. Reflexní prvky je dobré umístit na konce rukávů, do úrovně pasu a kolen, dětem pořídíme také školní tašku vybavenou reflexními prvky. Pokud jede řidič rychlostí 75 km/h, potřebuje minimálně 1,5 sekundy na uvědomění si možného nebezpečí, nicméně za tuto dobu ujede 31 metrů!!! Reflexní materiál kupujeme pouze u certifikovaných výrobců, protože na trhu se bohužel objevují i necertifikované výrobky, jejichž svítivost není dostatečná.


 

Reg.č.: NF-CZ11-PDP-2-004-2014

Podpořeno grantem z Norska

Supported by grant from Norway