8. Multioborová odborná konference CZEPA

 

 

CZEPA pořádá dne 5. 11. 2021 od 9:00 hodin odbornou konferenci na téma „Léčba a rehabilitace spinálních pacientů před 30 lety a dnes“ v Praze (Chvalská stodola v čase 9-14h).

Svaz paraplegiků začal pořádat odborné konference od roku 1995, kdy navázal spolupráci se zkušenými zahraničními odborníky. Důvodem bylo upozornit odbornou i laickou veřejnost na nekomplexnost dosavadní léčebné, rehabilitační i psychosociální péče o pacienty s míšním poraněním.

Po transformaci Svazu paraplegiků a Centra Paraple v roce 2011 se nově přejmenovaná Česká asociace paraplegiků – CZEPA nadále věnuje organizaci multioborových konferencí, přednášejícími jsou vždy nejen odborníci spinálního programu v ČR, ale i uživatelé jeho služeb, tedy samotní pacienti/klienti, kteří přináší důležitou zpětnou vazbu a jsou velkou motivací pro všechny odborníky.

Cílem konference je upozornit na nové trendy v léčbě a rehabilitaci, na inovativní pomůcky i na problematiku v sociální oblasti. I v pořadí osmá konference bude plná novinek, i když bude především ohlédnutím do třicetileté minulosti činnosti CZEPA a spolupracujících institucí a organizací spinálního programu.

 

Omezená kapacita – zájemci se prosím registrujte na:

https://konference.czepa.cz/

 

 

Zdroj:

8. Multioborová odborná konference. CZEPA [online]. [cit. 2021-10-21]. Dostupné z: https://czepa.cz/events/8-multioborova-odborna-konference/

 

Čtvrtek, 21. Říjen 2021