Zdravotnické, Sociální, Ekonomické a Právní problémy marginalizovaných skupin

Ve dnech 23. – 24. 10 2015 se zástupci NKC zúčastnili mezinárodní konference v Prešově, kde prezentovali výstupy projektu PDP2 a také výsledky studie, jejímž cílem bylo získat bylo epidemiologická data o úrazech dětí ve věkové kategorii 0 – 19 let poraněných v prostředí českých aquaparků. Monitorovány byly úrazy na celém spektru vodních prvků, se zvláštním zaměřením na vodní skluzavky.

Neděle, 25. Říjen 2015