Seminář "Úrazy dětí v jezdectví"

Centrum úrazové prevence při Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK a FN v Motole pořádá dne 18. 12. 2017 seminář zaměřený na úrazy dětí v jezdectví, kdy se nejedná o profesionální sport, ale o volnočasové aktivity. Seminář je určen pro všechny, kteří mají o toto téma zájem. Budete si moci vyzkoušet základní a bezpečnostní pomůcky, naučíte se poskytovat první pomoc, dozvíte se, jak postupovat při výběru vhodného jezdeckého klubu, můžete diskutovat se zástupci jezdeckých škol a dozvíte se i něco málo o možných úrazech a jejich ošetření ve FN v Motole. Registrace na e-mailu: alena.svancarova@fnmotol.cz.

Soubory ke stažení