Pozvánka na mezinárodní kongres ISPCAN 2018 v Praze

Ve dnech  2. - 5. září 2018 se v Praze koná mezinárodní kongres ISPCAN 2018. Poslaním ISPCAN je prevence všech forem násilí a ohrožení dětí v každé zemi světa a v každé formě: fyzické a psychické nasilí, sexuální zneužívání, zanedbávání péče, dětské bezdomovectví, dětská úmrtí, dětská prostituce, dětské oběti válečných konfliktů, dětské uprchlictví, nucená dětská práce a jiné formy.

Odkaz na registraci