Poděkování účastníkům výběrového řízení

Centrum úrazové prevence FN Motol a 2. LF UK (CÚP) vyhlásilo koncem minulého roku výběrové řízení na pozici "odborný referent." Do výběrového řízení se celkem přihlásilo 21 uchazečů. Pozvání k pohovoru obdrželi všichni. Třináct odvážných se osobně dostavilo. Tímto všem účastníkům děkujeme za jejich zájem pracovat právě u nás, bohužel uspět mohl pouze jeden uchazeč či uchazečka.  Těší nás, že počátkem března náš tým rozšíří nová kolegyně. Následně dojde k úpravě kontaktních údajů.