Norské fondy

30.09.2016

Akce, jejíž návštěvnost přesáhla 1 000 dětí, byla vprůběhu dopoledne vyhrazena dětem prvního stupně základních škol a odpoledne široké veřejnosti.

26.04.2017

Měsíc duben je označován jako měsíc bezpečnosti. Není tedy divu, že naše centrum připravilo preventivně zaměřenou akci s názvem Motolské dny bez úrazu. Den plný zábavy a...

30.11.2016

Každý má občas smolný den, každého občas potká nějaká nepříjemnost, každého občas trápí nějaký problém, občas má každý pocit, že nikomu na něm nezáleží, nikdo ho nechápe...

19.09.2016

V pondělí 19. září 2016 se na dětském dopravním hřišti Glowackého v Tróji uskutečnila akce „Na kole i pěšky, pokaždé bezpečně". Program byl zaměřen na podporu bezpečné...

28.09.2016

Ve dnech 26. – 28. Září se zástupci NKC účastnili 14. Ročníku konference „Životné podmienky a zdravie“ v Novém Smokovci (SR). Předmětem prezentace bylo krátké shrnutí...

10.05.2016

Ve druhém květnovém týdnu letošního roku se v Knihovně Kroměřížska sešli zástupci města Kroměříže, organizací spolupracujících v projektu Bezpečná komunita Kroměříž,...

07.06.2016

Konferenci pořádala městská část Praha 8 pod patronací Kanceláře Světové zdravotnické organizace v ČR a pod záštitou zástupce starosty městské části Praha 8, PhDr. Ing....

13.06.2016

Ve dnech 9-12. června 2016 se zástupci centra účastnili XI. Sjezdu psychiatrické společnosti ĆLS JEP ve Špindlerově Mlýně, kde také byla prezentována připravující se...

30.06.2016

I naše pracoviště partnerů Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie je v novém. Z projektu Norských fondů bylo zakoupeno nové nábytkové vybavení pro kanceláře...

29.02.2016

Úrazů v domácím prostředí přibývá, a proto se NKC rozhodlo připravit hru pro malé i velké na toto téma. Autorem celého projektu je prof. MUDr. Ladislav Plánka, PhD....

06.11.2015

Ve dnech 23. – 24. 10. 2015 se Mgr. Alena Švancarová z centra Prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti (FN Motol) aktivně účastnila XI. vědecko-odborné...

25.10.2015

Ve dnech 23. – 24. 10 2015 se zástupci NKC zúčastnili mezinárodní konference v Prešově, kde prezentovali výstupy projektu PDP2 a také výsledky studie, jejímž cílem bylo...

11.11.2015

Byla nám schválena žádost o podstatnou změnu projektu, ve které jsme žádali o prodloužení doby realizace projektu PDP 2 do 30.4.2017, z důvodu eliminace časového rizika...

13.06.2015

Ve dnech 10. – 12. 6. 2015 se paní doc. Benešová z NKC účastnila mezinárodní konference v Oslu – 23rd International Conference on Health Promoting Hospitals and Health...

18.12.2014

Česko zvyšuje boj proti úrazům a násilí na dětech. Ambiciózní plán má přinést výsledky v řádu měsíců. Fakultní nemocnice Motol, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a...

03.06.2015

Zástupci NKC se ve dnech 1. – 2.6. 2015 zúčastnili národního semináře „Dítě v krizi s podtitulem Labyrint dětského světa…“ , kde prezentovali projekt Norských fondů a...

11.05.2015

Dne 11. 5. 2015 nás navštívili zástupci Programu CZ11 - „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví". Prohlídky našeho pracoviště se zúčastnili zástupci Kanceláře Finančních...

30.10.2015

Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti (NKC) fungující pod záštitou Fakultní nemocnice v Motole získalo grant financovaný z...