Na kole i pěšky pokaždé bezpečně

V pondělí 19. září 2016 se na dětském dopravním hřišti Glowackého v Tróji uskutečnila akce „Na kole i pěšky, pokaždé bezpečně". Program byl zaměřen na podporu bezpečné dopravy a čisté mobility. NKC FN Motol pod vedením Mgr. Aleny Švancarové se stalo jedním z partnerů akce. Dalšími partnery byly: Městská policie Praha, Policie ČR, Besip, Centrum úrazové prevence 2. LF Univerzity Karlovy, LitCom z.s., Klinika adiktologie 1. LF Univerzity Karlovy, Akademie soběstačnosti z.s., Státní zdravotní ústav, ÚAMK, Ekumenická akademie z.s. a Sportovní klub vozíčkářů Praha z.s. Akce, jejíž návštěvnost přesáhla 1 000 dětí, byla v průběhu dopoledne vyhrazena dětem prvního stupně základních škol a odpoledne široké veřejnosti. Naše centra se představila prostřednictvím tří stanovišť. Na prvním si děti vyzkoušely základy první pomoci. Do resuscitačních aktivit se zodpovědně zapojili také rodiče a pedagogové. Druhé stanoviště bylo pro děti velkým lákadlem, neboť si mohly prohlédnout vybavení a prostory plně vybaveného sanitního vozu. Neméně zajímavý program nabízelo třetí stanoviště, kde na děti čekaly dopravní kvízy a také si zde mohly vytvořit řadu výrobků, které si odnášely domů. Tematicky se jednalo o sanitní, hasičské a policejní vozy či vrtulník. Na všech stanovištích byla pro děti připravena sladká odměna a také řada reflexních prvků (reflexní pásky, samolepky na batoh, odrazky aj.). Odměnou byly i doplňkové předměty jako klíčenky, bloky, psací potřeby, časopis Pusík, sportovní ručník či antistresový míček, které nám věnovala FNM a 2. LF UK. I když nám počasí teplotně příliš nepřálo, nic nebránilo tomu, aby si děti celou akci užily. Odměnou nám byla skutečnost, že děti, které dopoledne akci navštívily s paní učitelkou, se odpoledne vracely s rodiči či prarodiči.

 

Přejí na Fotogalerii

Pondělí, 19. Září 2016