Prevence úrazů a ošetření polytraumatizovaného dítěte v praxi

Cílem kurzu je připravit jednotlivce k získání odborné způsobilosti pro úzce vymezené činnosti. Jedná se zejména o komplexní přípravu účastníků v oblasti péče o polytraumatizované děti. Výuka je rozdělena do několika bloků, obsahuje teoretickou i praktickou přípravu. Počet účastníků pro jednotlivé kurzy je max. 10. Nedílnou součástí kurzu je i přístup na vybrané sály FN v Motole.

 

Vstupní požadavky účastníků:

 • Odborná způsobilost k výkonu všeobecné sestry nebo zdravotnického záchranáře
 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v příslušném oboru
 • Minimálně dva roky výkonu povolání v příslušném oboru v plném úvazku
 • Aktivní zaměstnanecký poměr

 

Obsah kurzu:

 • Prevence úrazů u dětí v ČR
 • Resuscitace dítěte
 • Zajištění dýchacích cest u dětí
 • Šok, život ohrožující krvácení
 • Polytrauma
 • Popáleniny
 • Farmakologie - základní analgezie, anestezie
 • Praktická část na operačních sálech
 • Trauma hlavy a krku; imobilizace C páteře
 • Trauma hrudníku, hrudní drenáž
 • Trauma břicha a pánve; základní vyšetření, imobilizace
 • Trauma dlouhých kostí; imobilizace
 • Primární a sekundární vyšetření
 • ABCDE
 • Základní algoritmy v péči o dětského pacienta v PNP
 • Zajištění  i.v vstupů
 • Zajištění  i.o vstupů
 • Práce v týmu
 • Třídění raněných
 • Nácvik práce v týmu
 • Nácvik základních algoritmů
 • Modelové situace

 

Zakončení kurzu:

Účastník kurzu absolvuje teoretickou i praktickou výuku v rozsahu 100 %, následně musí vykonat závěrečnou zkoušku, která se skládá z praktické a teoretické části (min. 80 % úspěšnost).

 

Cena kurzu:

5 500 Kč

 

Místo konání:

Fakultní nemocnice v Motole

Národní koordinační centrum prevence úrazů,

násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve FN v Motole (pavilon Q)

 

Termíny kurzu pro rok 2017/2018:
16.04.2018 - 20.04.2018
Počet volných míst: 10
04.06.2018 - 08.06.2018
Počet volných míst: 10