Kurz prevence úrazů a ošetření polytraumatizovaného dítěte v praxi

Cílem kurzu je připravit jednotlivce k získání odborné způsobilosti pro úzce vymezené činnosti. Jedná se zejména o komplexní přípravu absolventů v oblasti péče o polytraumatizované děti. Výuka je rozdělena do několika bloků, obsahuje teoretickou i praktickou přípravu. Počet účastníků pro jednotlivé kurzy je max. 10. Nedílnou součástí kurzu je i přístup na vybrané sály FNM.

 

Vstupní požadavky účastníků:
 • Odborná způsobilost k výkonu všeobecné sestry nebo zdravotnického záchranáře
 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v příslušném oboru
 • Minimálně 2 roky výkonu povolání v příslušném oboru v plném úvazku
 • Aktivní zaměstnanecký poměr

 

Obsah kurzu:
 • Prevence úrazů u dětí v ČR
 • Resuscitace dítěte
 • Zajištění dýchacích cest u dětí
 • Šok, život ohrožující krvácení
 • Polytrauma
 • Popáleniny
 • Farmakologie-základní analgezie, anestezie
 • Praktická část na operačních sálech
 • Trauma hlavy a krku; imobilizace C páteře
 • Trauma hrudníku, hrudní drenáž
 • Trauma břicha a pánve; základní vyšetření, imobilizace
 • Trauma dlouhých kostí; imobilizace
 • Primární a sekundární vyšetření
 • ABCDE
 • Základní algoritmy v péči o dětského pacienta v PNP
 • Zajištění i.v vstupů
 • Zajištění i.o vstupů
 • Práce v týmu
 • Třídění raněných
 • Nácvik práce v týmu
 • Nácvik základních algoritmů
 • Modelové situace

 

Zakončení kurzu:

Účastník kurzu absolvuje teoretickou i praktickou výuku v rozsahu 100 %, následně musí vykonat závěrečnou zkoušku, která se skládá z praktické a teoretické části (min. 80 % úspěšnost).

 

Místo konání:

Národní koordinační centrum prevence úrazů,

násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve FN v Motole (pavilon Q)

 

Ze zastávky Kudrnova (Bus 167) vejdete do areálu FN v Motole, projdete vrátnicí a dáte se první odbočkou vlevo a stále rovně k zelené budově Q (viz. červená šipka na mapce).

 

Registrace:

Prostřednictvím e-mailu u Ing. Mgr. Moniky Vilímové, DiS. – vilimovam@seznam.cz.

 

Cena Kurzu:

Kurzovné činí 5 500 Kč. V ceně kurzovného jsou skripta a drobné občerstvení. Prosím zasílejte na účet č. 179 370 51/ 0710 u ČNB. Při platbě uvádějte variabilní symbol 012017.

Termíny kurzu pro rok 2017/2018:
02.10.2017 - 06.10.2017
Počet volných míst: obsazeno
27.11.2017 - 01.12.2017
Počet volných míst: obsazeno
05.02.2018 - 09.02.2018
Počet volných míst: 8
16.04.2018 - 20.04.2018
Počet volných míst: 10
04.06.2018 - 08.06.2018
Počet volných míst: 10