4. Globální zpráva o stavu bezpečnosti v dopravě

V roce 2017 se NKC podílelo na realizaci 4. Globální zprávy o stavu bezpečnosti v dopravě za finanční podpory Světové zdravotnické organizace (WHO). Cílem bylo zmapovat bezpečnost v dopravě v rámci 193 členských států WHO a zhodnotit změny, které nastaly od posledního monitoringu v roce 2015. Potřebná data byla získána prostřednictvím standardizovaného dotazníku. Důležitou součástí bylo zmapování legislativních dokumentů v této oblasti. Data byla shromaždována za pomoci online databáze. V rámci ČR na této studii participovala multioborová pracovní skupina pod vedením NKC. V současné době probíhá zpracování sebraných dat v ústředí WHO. Výstupem bude přehledná publikace, která bude umístěna na našich webových stránkách.

Neděle, 31. Prosinec 2017